UPIS U BORAVAK KREATIVNA AVANTURA

ŠKOLSKA 2021/2022 GODINA

Prilikom rada sa decom školskog uzrasta pratimo nastavni plan i program i proširujemo ga tematskim povezivanjem različitih sadržaja i organizovanjem kreativnih i stvaralačkih aktivnosti. Polazimo od toga da je učenje prirodni proces i oslanjamo se na dečju radoznalost i potrebu da uče i otkrivaju stvari oko sebe. Koristimo realne, svakodnevne situacije da pomognemo deci da na zabavan i očigledan način saznaju i primene naučeno. Produženi boravak za učenike organizujemo pre i posle škole, svakim radnim danom od 8-17h.

Zašto izabrati boravak Kreativna avantura?

 • Rad u malim grupama koji omogućava individualni pristup svakom detetu
 • Praćenje deteta na njegovom obrazovnom putu kroz savladavanje školskih zahteva i prevazilaženje prepreka u procesu učenja
 • Praćenje socijalnih interakcija sa vršnjacima
 • Rad na jačanju samopouzdanja i razvijanju motivacije za učenje
 • Saradnja sa institucijama u lokalnoj zajednici
 • Sa decom rade pedagozi, učitelji i spoljni saradnici iz različitih oblasti
 • Nakon završenih školskih aktivnosti deca provode kvalitetno vreme u stvaralačkim i istraživačkim radionicama

Kome je namenjen boravak Kreativna avantura?

 • Deci predškolskog i školskog uzrasta od 6 do 10 godina
 • Roditeljima koji žele da njihovo dete provede kvalitetno vreme u učenju, druženju i svaralačkim aktivnostima 

Cena: 26.000 RSD

Cena obuhvata:

 • Dovođenje dece u boravak ili odvođenje dece u školu prema rasporedu
 • Ručak i užinu
 • Izradu domaćih zadataka
 • Pripremu za kontrolne vežbe
 • Radionice (stvaralačke, likovne, muzičke, dramske, sportske, istraživačke)
 • Rad sa decom na projektima
 • Radionice rešavanja vršnjačkog konflikata
 • Rad sa  spoljnim saradnicima  iz oblasti umetnosti, sporta, nauke i kulture
 • Grupni i individualni rad sa učiteljima i pedagozima

* Cena ne obuhvata: dodatne aktivnosti (u zavisnosti  od interesovanja dece) i izlete
* Postoji mogućnost  rada sa decom samo na izradi domaćeg zadatka

Imate pitanja?

Poludnevni boravak

za decu od 3 do 6 godina

Kreativne radionice

za decu od 3 do 10 godine

Kreativni rođendani

za decu od 3 do 10 godina