Prilikom rada sa decom školskog uzrasta pratimo nastavni plan i program i proširujemo ga tematskim povezivanjem različitih sadržaja i organizovanjem kreativnih i stvaralačkih aktivnosti.

Polazimo od toga da je učenje prirodni proces i oslanjamo se na dečju radoznalost i potrebu da uče i otkrivaju stvari oko sebe. Koristimo realne, svakodnevne situacije da pomognemo deci da na zabavan i očigledan način saznaju i primene naučeno.

Produženi boravak za učenike organizujemo pre i posle škole, svakim radnim danom od 8-18h.

Naša ponuda obuhvata:

  • Dovođenje i odvodjenje dece koja pohađaju škole u okruženju
  • Izradu domaćih zadataka i pomoć u učenju i građenju znanja
  • Rad sa decom na projektima
  • Stvaralačke radionice
  • Radionice usmerene ka građenju socijalnih veština (pregovaranje, “slušanje”, konstruktivno rešavanje problema, razvijanje timskog duha)
  • Izlete i boravak u prirodi
  • Saradnju sa kulturnim i javnim institucijama u Beogradu
  • Dodatne aktivnosti: engleski, fizičko, slikanje, lego robotika

Cenovnik (mesečno):

Sa hranom:
22.000 RSD

Bez hrane:
17.000 RSD

Za prijave do 25.08.2020 odobravamo 20% popusta za prva dva meseca.


*Postoji mogućnost boravka na jedan ili više dana, na sat ili više sati kao i organizovanje posebnih termina za individualni rad sa detetom

Poludnevni boravak

za decu od 3 do 6 godina

Kreativne radionice

za decu od 3 do 10 godine

Kreativni rođendani

za decu od 3 do 10 godina