Osnova našeg programa je igra. Igra kao pokretač mašte i stvaralaštva. Kroz igru  deca uče o svetu koji ih okružuje, ispituju, povezuju, analiziraju, kombinuju moguće i nemoguće, uče da grade odnose, razumeju jedni druge i prave svet po svojoj meri. Osnova svakog stvaralaštva je igra. Slobodno, samousmereno učenje zasnovano na želji za saznanjem o određenim predmetima i pojavama, želja da se izađe iz okvira i ispituje iznad granica „već viđenog“.

U dnevnom boravku dete bira sa kojim materijalima će da radi i koje aktivnosti. Uloga pedagoga je da prati dete, njegova interesovanja, obezbedi različite materijale, igračke i napravi bezbedan i stimulativan prostor koji može da podrži dečiju igru i učenje.

Na osnovu dečijih interesovanja  formiramo mesečne teme koje realizujemo kroz crtanje, slikanje, vajanje, muziku, ples, logičko-matematičke, sportske i socijalne aktivnosti. Kroz tematsko planiranje produbljujemo dečije intresovanje, razvijamo projekte sa decom i uključujemo saradnike i lokalnu zajednicu u realizaciju aktivnosti, kako bi deca učila o svetu oko sebe u autentičnim prostorima sa različitim osobama.

U našem centru akcenat stavljamo na polustrukturirane i nestrukturirane materijale kako bi podstakli decu da sami kreiraju igračke i time podstakli kreativno razmišljanje i razvoj viših misaonih procesa.

Program dnevnog boravka se realizuje radnim danima od 2 do 4 sata, u okviru radnog vremena, od 8-17h.

Cenovnik:

Mesečno – 11.000 RSD


*Postoji mogućnost boravka deteta na sat
*U cenu nije uračunata hrana

Produženi boravak

za decu od I do IV razreda

Kreativne radionice

za decu od 3 do 10 godina

Kreativni rođendani

za decu od 3 do 10 godina