Produženi boravak

za decu od I do IV razreda

Poludnevni boravak

za decu od 3 do 6 godina

Kreativne radionice

za decu od 3 do 10 godina

Kreativni rođendani

za decu od 3 do 10 godina