Program Kreativne avanture

Dečji obrazovni centar – Kreativna avantura je mesto igre, mašte i stvaralaštva. Oslanjamo se na dečiju radoznalost i njihovu potrebu da pitaju, ispituju, razmenjuju razmišljanja i izvode zaključke. Program počiva na filozofiji da je učenje i želja za saznanjem „prirodna stvar“ i potreba da se posmatra, kritički promišlja, razmenjuje i konstruiše znanje kroz samostalno delovanje i saradnju sa drugima. Dete vidimo kao aktivno biće, bogato potencijalima, koje uči kroz sopstveno delovanje i saradnju sa drugom decom i odraslima.

 Kroz naš rad želimo da postignemo da dete:

  • želi da uči
  • razmišlja kritički, kreativno i sposobno je rešavati probleme samostalno i u saradnji sa drugima
  • doživljava učenje kao kontinuirani, nikad završeni proces

U našem radu pratimo istoriju pedagogije i srodnih nauka, savremene tendencije iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i razvijamo naš, jedinstven program zasnovan na praćenju i osluškivanju dece.

Obrazovanje ima zadatak da odgovori na prirodnu potrebu deteta u traženju odgovara i smisla u svetu koji ga okružuje obezbeđivanjem različitih mesta i izvora učenja. Zato razvijamo saradnju sa zajednicom kroz posete kulturnim i javnim institucijama, zajedničke projekte, i druge oblike saradnje koji će omogućiti da deca uče o svetu koji ih okružuje u autentičnim prostorima kao što su muzeji, pozorišta, kulturni centri, sportski centri i sl.

Rad sa decom predškolskog i školskog uzrasta je zasnovan na integrisanom i projektnom učenju.

Program je namenjen deci uzrasta od  3 do 10 godina i realizuje se kroz sledeće oblasti:

  • Umetnost (aktivnosti: crtanje, slikanje, vajanje, muzika i drama)
  • Kultura (aktivnosti: kultura jezika i ponašanja, učešće u kulturnim aktivnostima zajednice)
  • Nauka (ogledne i logičko-matemetičke aktivnosti)
  • Zdrav život (aktivnosti: sport i zdrava ishrana)

Upis dece traje tokom cele godine.

Integrisano učenje i rad na projektima

Polazište za integrisano učenje je dete, njegova interesovanja i potreba da kroz sopstveno delovanje upozna svet oko sebe. Tema se realizuje integrisanjem različitih sadržaja i razvijanjem dečijeg interesovanja kroz  istraživanje i rad na projektima.

Zajednički rad dece na projektu treba da doprinese razumevanju vlastitog iskustva i sveta koji ih okružuje, proširivanju znanja i razvoju veština koje će moći da primene i u drugim situacijama učenja.

Razvoj i tok istraživanja određuje dete, odrasli podržavaju učenje i rad na projektu obezbeđivanjem raznovrsnih materijala, različitih mesta i izvora učenja i uključivanjem saradnika koji mogu pomoći u daljem istraživanju i saznanjima o određenim predmetima i pojavama. Uloga odraslog je da pronalazi načine koji će pomoći detetu da otkrije kako su stvari međusobno povezane i kako će mu to što je naučio u jednom okruženju pomoći u svakodnevnom životu.

Na primer, dečija potreba da upoznaju određeni biljni i životinjski svet se može realizovati kroz njihovo upoznavanje u autentičnom prostoru, filmove, enciklopedije, odlazak u kulturne i javne institucije i sl. Zatim, sadjenje biljke, posmatranje u različitim uslovima (sunce, zima) i uočavanje  elemenata potrebnih za njen rast, a onda se istraživanje može proširiti na klimatske uslove, izvore energije i sl. u zavisnosti od interesovanja dece.