Naš tim

Tim Kreativne avanture posvećen je stalnom učenju i usavršavanju, a sve u želji da našim polaznicima pružimo vrhunski nivo edukacija

Dimitrina Tošić Gojković

Osnovne i master studije pedagogije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Tokom master studija učestovala je u projektu Katedre za predškolšku pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i PU „Čika Jova Zmaj“ kao istraživač u prvoj fazi akcionog istraživanja. Na osnovu istraživanja nastao je njen master rad „ Otvaranje dečjeg vrtića prema lokalnoj zajednici“.

Svoje iskustvo gradila je  tokom fakulteta kroz istraživačke i volonterske aktivnosti a nakon fakulteta kao pedagog u vrtićima i osnovnoj školi. Autor je monografije „Razvijanje dečjeg vrtića kao otvorenog vaspitnog sistema“. U  avgustu 2019. godine osnovala je Dečiji obrazovni centar- Kreativna avantura.

Dimitrina Tošić Gojković

Ana Nišić

Osnovne studije pedagogije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Master studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka, studijski smer Menadžment, modul: Menadžment ljudskih resursa. Tokom studija učestvovala je u više projekata koji su isticali pozorišnu umetnost kao dobar medij za otvaranje važnih tema koja se tiču odrastanja dece i mlаdih. Nakon završetka studija, posvetila se individualnom radu sa decom predškolskog uzrasta i decom sa smetnjama u razvoju.

Ana Nišić Kreativna avantura Beograd